Realiseer meer dan je geplande resultaat!

Met een doelgericht management team,

op één lijn en vol in actie!

Wat zien wij bij bedrijven?

Realistisch geplande resultaten worden niet behaald

Het team is gedreven, werkt hard en wil vooruit, maar desondanks lijken jullie niet in staat om door een plafond te breken

Schijnbare tegenwerking

Goedbedoelde acties binnen het ene proces hebben een negatieve impact elders in de organisatie

Verantwoordelijkheden niet helder

Zaken vallen tussen het wal en het schip, of worden opgepakt door mensen die hier niet verantwoordelijk voor zijn

Eiland optimalisatie

Teamleden werken hard aan die zaken waar ze verantwoordelijk voor zijn, maar overzien het geheel van samenwerking niet

Onverwachts hoge kosten

Continu bijstellen van geplande resultaten verbergt financiële risico's

Verschil in performance

Sommige van je teamleden lijken achter te blijven bij de performance van de anderen

Stel je de situatie voor waarin het team precies weet hoe hun bijdragen het bedrijfsresultaat beïnvloedt


En hierdoor het team zich concentreert op de juiste acties waardoor het bedrijfsresultaat sterk kan groeien


Stel je voor dat je deze situatie kan creëren met eenvoudige en beschikbare tools

Management

Advies

Bedrijfskundig advies is beschikbaar daar waar het team het nodig heeftPersoonlijk Leiderschapstraining

Door middel van een aantal trainingen zorgen wij dat jij als individu groeit en het hele team in staat is om beter samen te werken

Executive 

Coaching

Individuele coaching en team coaching gecombineerd zorgt voor een vliegwiel waar doelen mee behaald worden


Welke resultaten kan je verwachten?

Gezamenlijk doel

Je team in alle openheid en synergie te laten samenwerken.


Waar je team werkt aan één gemeenschappelijk doel op de lange termijn, en waar ze van elkaar weten hoe eenieder gaat helpen om dit te realiseren op een gelijkwaardige manier.


Transparant

Zowel in strategie, financiële aspecten, heldere afspraken, volledige organisatie begrijpt wat het bedrijf wil bereiken.


Het team heeft overzicht, zit op één lijn, heeft de koers voor ogen en communiceert op volwassen manier met elkaar.
Elkaar helpen

Verantwoordelijk

Het team spreekt elkaar aan op basis van feiten en begrijpt elkaar.

Fouten mogen gemaakt worden.

Verantwoordelijkheden zijn duidelijk, en de teamleden ondersteunen elkaar.

Waar een tekortkoming wordt geconstateerd, wordt hulp geboden. 

Doelgericht

Resultaat gericht

Door de nieuwe werkwijze zijn jullie in staat om resultaat gericht te werken.


De status ten opzichte van doelen is direct duidelijk


En iedereen heeft helder welke actie genomen moet worden om bij te sturen.

Voorbeeldtraject

20+

Jaar ervaring

750+

Tevreden klanten

Direct

Resultaat!

Management team

Over ons

Wij laten Management Teams maximaal presteren 


Dit doen wij  vanuit passie, focus en professionaliteit

arrow_drop_up arrow_drop_down