EEN DOELGERICHT MANAGEMENT TEAM, OP ÉÉN LIJN EN VOL IN ACTIE!

EEN OP MAAT GEMAAKT BEGELEIDINGSPROGRAMMA VOOR MANAGEMENT TEAMS DIE GROTE IMPACT OP DE RESULTATEN VAN HET BEDRIJF WILLEN BEREIKEN

WAT ZIEN WIJ BIJ BEDRIJVEN?

 • Realistisch geplande resultaten worden niet behaald 
  • Het team is gedreven, werkt hard en wil vooruit, maar desondanks lijken jullie niet in staat om door een plafond te breken.
 • Schijnbare tegenwerking
  • Goedbedoelde acties binnen het ene proces hebben een negatieve impact elders in de organisatie.
 • Verantwoordelijkheden niet helder
  • Zaken vallen tussen het wal en het schip, of worden opgepakt door mensen die hier niet verantwoordelijk voor zijn.
 • Eiland optimalisatie
  • Teamleden werken hard aan die zaken waar ze verantwoordelijk voor zijn, maar overzien het geheel van samenwerking niet.
 • Overwachte hoge kosten
  • Continu bijstellen van geplande resultaten verbergt financiële risico’s.
 • Verschil in performance
  • Sommige van je teamleden lijken achter te blijven bij de performance van de anderen

STEL JE VOOR:

 • De leden van je management team weten precies hoe hun individuele bijdrage het bedrijfsresultaat beïnvloedt.
 • Hierdoor concentreert je team op de juiste acties waardoor het bedrijfsresultaat sterk kan groeien
 • Dat je deze situatie kan creëren met eenvoudige en beschikbare tools

Ons begeleidingstraject voor management teams is gericht op het behalen van maximale resultaten door optimale samenwerking van de leden van het team.

MT leden die elkaar echt kennen hebben begrip voor elkaars rol en situatie. Dit heeft grote impact op de resultaten van de organisatie. Samen bereiken ze meer met minder moeite en meer plezier.

Afbeelding1

RESULTATEN:

 1. Gezamenlijk doel
  • Je team kan in alle openheid en synergie samenwerken.
  • Waar je team werkt aan één gemeenschappelijk doel op de lange termijn, en waar ze van elkaar weten hoe eenieder gaat helpen om dit te realiseren op een gelijkwaardige manier.
 2. Transparantie
  • Zowel in strategie, heldere afspraken, met als resultaat dat de volledige organisatie begrijpt wat het bedrijf wil bereiken.
  • Het management team heeft overzicht, zit op een lijn, heeft de koers voor ogen en communiceert op volwassen manier met elkaar.
 3. Verantwoordelijk
  • Het team spreekt elkaar aan op basis van feiten en begrijpt elkaar.
  • Fouten mogen gemaakt worden.
  • Verantwoordelijkheden zijn duidelijk en de teamleden ondersteunen elkaar.
  • Waar een tekortkoming wordt geconstateerd, wordt hulp geboden.
 4. Resultaat gericht
  • Door de nieuwe werkwijze zijn jullie in staat om resultaat gericht te werken. 
  • De status ten opzichte van doelen is direct duidelijk.
  • En iedereen heeft helder welke actie genomen moet worden om bij te sturen.

WERKMETHODE

LEARNING BY DOING

ONE team gaat bij alle begeleidingstrajecten en trainingen uit van ervaringsleer: theorie direct in de praktijk brengen.

Zo zorgen alle ervaringen en nieuwe kennis voor een langdurig resultaat. Elk programma gaat in op de persoonlijke situatie van deelnemers en hun specifieke problemen. 

Het uitgangspunt: jij bent 100% verantwoordelijk voor de resultaten in je eigen leven. Onze aanpak is resultaatgericht, pragmatisch en draait om de centrale vraag: hoe los ik de dingen op die niet werken in mijn leven en hoe creëer ik wat ik wel wil? 

De partners van ONE team zijn ervaren en houden de omgeving veilig en uitdagend zodat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.

HIGHLIGHTSL

LEADING FOR PERFORMANCE

 1. Helderheid creëren hoe samen te werken als management team
 2. Gezamenlijk her-ijken van Missie, Visie, Strategische Doelstellingen
 3. Opstellen van een gezamenlijk gedragen plan waarmee de visie gerealiseerd gaat worden
 4. Inregelen van de feedback-loop waarmee:
  • Acties om de tussenliggende mijlpalen te bereiken worden gemonitord
  • Telkens vanuit toetsing van de Visie